Główna Sekcja Gospodarki Odpadami
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
serdecznie zaprasza do Zakopanego na Seminarium / Warsztaty pt.:

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI

Spotkania będą realizowane w formie warsztatów praktycznych w zakresie następujących bloków tematycznych:

Blok formalno-prawny:

 • Nowości prawne w zakresie prawa ochrony środowiska 2023 i 2024 roku – Zbigniew Bukowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Nowości w zakresie prawa odpadowego Unii Europejskiej – Zbigniew Bukowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Problematyka odpadowa a nowe przepisy o planowaniu przestrzennym – Zbigniew Bukowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Postępowanie z odpadami budowlanymi – aktualne regulacje – Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński
 • Biogazownie jako instalacje zagospodarowania odpadów w procesie inwestycyjnym i w funkcjonowaniu – Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński
 • Pozwolenie zintegrowane w postępowaniu z odpadami – Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński
 • Planowane zmiany w postępowaniu z odpadami – Przedstawiciel MKiŚ

Blok organizacyjno-techniczny:

 • Wymagania BAT w zakresie biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów – aspekty praktyczne – Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska, PZITS
 • Wpływ właściwości bioodpadów na efektywność uzysku biogazu – Anna Rolewicz-Kalińska, Politechnika Warszawska, PZITS
 • Technologie beztlenowego i tlenowego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji – doświadczenia praktyczne (projektowanie, budowa, eksploatacja) – Mariusz Siudak, Przemysław Tomala MTM Ekotechnika Sp. z o.o.
 • Efektywność środowiskowa organizacji sektora gospodarki odpadami – Alina Matuszak-Flejszman, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Raportowanie niefinansowe ESG w sektorze gospodarki odpadami – Alina Matuszak-Flejszman, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • OZE – odnawialne źródła energii – zagospodarowywanie odpadów… – Alina Matuszak-Flejszman, Uniwersytet Ekonomiczny w Pozn
 • Praktyczne aspekty segregacji, na przykładzie Przedsiębiorstwa Komunalnego TESKO Zakopane – Przedstawiciel TESKO Zakopane