Komitet organizacyjny

Warsztaty są organizowane przez Główną Sekcję Gospodarki Odpadami Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, której przewodniczący dr inż. Piotr Manczarski odpowiedzialny jest za aspekty merytoryczne i program wydarzenia.

Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje Sergiusz Zabawa.