Komitet organizacyjny

  • Anna Rolewicz-Kalińska – Przewodnicząca
  • Sergiusz Zabawa – Sekretarz
  • Krystyna Lelicińska-Serafin
  • Piotr Manczarski